HTML

Ép és Tudatos

Tudatos, egészséges életvitel a gondolkodó embereknek: racionálisan, tudományos alapokra építve. Ne hagyd magad átverni, tájékozódj hiteles forrásból!

Tudatos, egészséges életvitel - tudományos szemmel!

2011.12.19. 22:36 antitézis

Könyvajánló: Richard Dawkins - A VALÓSÁG VARÁZSA

Címkék: evolúció szkeptikus fizika

VÁLASZOK AZ UNIVERZUM NAGY KÉRDÉSEIRE

 

Remélem a kedves olvasó türelmet tanúsít irányomba, mert ezen igazán remek könyv olvasása során szerzett tapasztalataim mellett megosztom a közben ébredt gondolataimat is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néha érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon mennyire értjük a környezetünkben végbemenő és a bennünk zajló eseményeket. Annyira rutinszerűen élünk, hogy sokszor nem is tudjuk, hogy hogyan működnek a napi szinten használt berendezéseink, hogy pontosan mi az oka bizonyos történéseknek.  Összefüggéseket, válaszokat folyamatosan keres az ember, de megfelelő tudás hiányában sokszor hamis eredményekre jut, rossz ok-okozati összefüggéseket állít fel. Így alakultak ki korábban a babonák, a vallások, és a rossz megszokások, beidegződések, hagyományok. Illetve így nyerhetnek teret álgyógyítók, csalók napjainkban is.

Az ezoterikusok, az evolúciótagadók, az alternatív „gyógyászatokban” hívők, stb. csak elméleteik legyártásáig és terjesztéséig jutnak.  A tudomány képviselői szintén felállítanak elméleti modelleket, de megfelelő bizonyítékokkal támasztják azokat alá. Gyakran évtizedek szorgos munkája előzi meg tudományos bejelentéseiket. Amennyiben nem sikerül a megfelelő igazolás, az elméletet javítják, illetve félreteszik. Így végül a tudomány valódi válaszokkal tud szolgálni, és megoldásokat kínál egyre több kérdésre, feladatra, problémára. Ennek köszönhető a bámulatos technikai fejlődésünk, a számítástechnikától egészen az orvostudományig.

Amennyiben mi magunk is megismerjük és alkalmazzuk ezeket a helyesen alátámasztott tudományos eredményeket, akkor sok időt, pénzt, kellemetlenséget és energiát megtakaríthatunk magunknak, kényelmesebbé, egyszerűbbé válhat az életünk. Ki is fejtem, hogy miért gondolom ezt.

Manapság különösen fontos, hogy értsük a bennünket körülvevő világ működésének alapjait, mert az egyre bonyolultabb. Ráadásul a közösségek felbomlásának köszönhetően egyre kisebb, végül „egyszemélyes csoportokban” vagyunk kénytelenek élni. Életünk során egyre több fontos döntést nekünk magunknak egyedül kell meghoznunk. Az összezavart, bizonytalan, elmagányosodó, betegeskedő, elkeseredett emberek egyre könnyebb prédái a sarlatánoknak. Akik mindenféle babonákkal, rontásokkal, angyalokkal, szellemekkel, spirituális képzésekkel, gyógyító szerekkel, biopaplanokkal, infratakarókkal, víztisztítókkal, és egyéb csúcstechnológiásnak vagy épen ősi hagyományosnak kikiáltott eljárásokkal, termékekkel próbálnak félrevezetni bennünket, kicsalni pénzünket. Ezek ellen nyújt biztos védelmet a valódi tudás!

A helyesen értelmezett és alkalmazott tudás és a tudomány visz egyre közelebb az igazsághoz, ennek köszönhetően boldogulhatunk jobban életünk során. A tudomány révén azonban nem maradunk le az élet csodáiról! Éppen ellenkezőleg! A valódi csodákat a tudománynak köszönhetően élhetjük át, vagy egyáltalán annak köszönhetően érthetjük meg, hogy itt csodáról van szó. A csoda olyan értelmében, hogy lenyűgözően szép és érdekes események tanú lehetünk. Ami biztosnak látszik, hogy minden csodának megvan a természet törvényeivel megfelelő magyarázata, legfeljebb még nem jöttünk rá, vagy nem vagyunk elég fejlettek a megértéséhez. Ez azonban nem lehet mentség arra, hogy elfogadjunk „természetfeletti” magyarázatokat.

Richard Dawkins „A valóság varázsa” című könyvében olyan „csodákat” tárgyal, amelyek jelentős része komolyan befolyásolta az emberiség eddigi életét. Ennek megfelelően természetesen régi korok emberei is számos magyarázattal próbálták megválaszolni a „miérteket” és „mikénteket”, amelyek hol kevésbé, hol mégkevésbé közelítették meg a valódi okokat, magyarázatokat. Az író minden fejezet elején egy-egy természeti jelenséghez kapcsolódó érdekes ősi legendákat mutat be nekünk, hogy ízelítőt kapjunk régi korok hiedelemvilágából, gondolkodásmenetéből. Ezek sokszor gyerekesnek, esetleg nevetségesnek tűnnek, ám ne felejtsük el, hogy sok-sok generációnak szolgáltak elfogadható magyarázatként. Majd a kis kultúrtörténeti bevezető után egyszerű, könnyen érthető stílusban magyarázza el a tárgyalt jelenség valódi mivoltát. Ehhez felhasználja a biológia, kémia, fizika, atomfizika, optika, stb., tudományterületek eredményeit. Mindezt hitelesen teheti, hiszen a könyv szerzője ismert tudományos író, nyugdíjazásáig tanszékvezető volt az oxfordi egyetem tudomány-népszerűsítő tanszékén, evolúcióbiológus, etológus. Eddigi művei főként az evolúció bizonyítékait magyarázták el közérthetően. Most megjelent művében is visszaköszönnek ezek a gondolatok (illetve tények). Azonban fő célja minél szélesebb közönségnek átfogóan bemutatni a világ működésének rejtelmeit a világegyetem óriás galaxisaitól egészen a bennünket is felépítő parányi atomok szintjéig. A fejezetekben feldolgozott információ jelentős része ismerős lehet kémia-fizika-biológia óráinkról, de ezeket hol újrarendezve, hol kiegészítve, hol megfelelően összekapcsolva tárja elénk, új, eddig talán soha nem látott, de a hétköznapi életben is használható eredményekkel.  Így változtatja a tananyagként elsajátított kallódó tudást használható és élvezhető ismeretekké bárki számára.

Az érintett témakörök szerteágazóak, elmagyaráz számtalan alapvető fizikai jelenséget, a Dopler-effektust, a vöröseltolódást, a szivárvány kialakulását, és így tovább. Például feltárja az évszakok váltakozásainak tényleges menetét, ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem a Föld-Nap távolság változása okozza, mint ahogyan azt sokan gondolják, hanem a Föld dőlt forgástengelye. Bepillantást nyerhetünk régi nagy tudósok, például Mendel és Newton kísérleteibe, a Nap és a többi csillag működésébe, és a Föld kérge alá is. Kitér összetett etológiai, biológiai témákra is, mint például a beszélt nyelvek és az élővilág sokszínűségének okaira, elmagyarázza az evolúció alapjait. Olvasás közben egészségügyi gyorstalpalót is kijárunk az oltások működésétől kezdve, a rákig. Olyan alapvető információkkal gazdagodunk, amelyek nélkül aligha szabadna véleményt formálnunk ezekről a kérdésekről. Logikus magyarázatokat kapunk az olyan népszerű beszámolókra is, amelyekben azt állítják egyesek, hogy „elrabolták őket az UFO-k”. Végül Dawkins azzal kapcsolatban is megnyugtat bennünket, hogy miért nincsen semmilyen alapja a rontásoktól és egyéb babonáktól való félelemnek, valamint a szerencsepénzekben, talizmánokban, természetfeletti okokban való hitnek.

A mű gyakran meghökkentheti az olvasót, amikor kiderül, hogy annak, amit korábban tudott (hitt), éppen az ellenkezője igaz, de mindezt sértő él nélkül, szerényen, zseniális humorral teszi. Olvasása figyelmet igényel, nem elég átsiklani az oldalak és a remekül megkomponált ábrák felett. Így elsősorban a természettudományos érdeklődésűeknek ajánlott, véleményem szerint 15 év felett teljesen nyugodtan. Gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek egyaránt remek ajándék lehet!

 

A könyv adatai, elérhetősége:

http://www.libri.hu/konyv/a-valosag-varazsa.html