HTML

Ép és Tudatos

Tudatos, egészséges életvitel a gondolkodó embereknek: racionálisan, tudományos alapokra építve. Ne hagyd magad átverni, tájékozódj hiteles forrásból!

Tudatos, egészséges életvitel - tudományos szemmel!

2011.10.30. 12:37 antitézis

Könyvajánló - Gánti Tibor: Az élet általános elmélete

Címkék: élet evolució

Újabb izgalmas könyv bizonyította, hogy a vámpírregényeken túl is van lét! Ráadásul rendkívül értelmes életforma, amely ingyen is legálisan tölthető le [1]!

Gánti Tibor (1933-2009) vegyészmérnök, elméleti biológus [2] 2000-ben megjelent rövid (202 oldalas), izgalmas könyve nem vállalkozik kevesebbre, mint hogy megpróbál választ adni arra, hogy mi az élet, mikor nevezhetünk valamit élőnek. Majd az élet keletkezésének lehetséges (és nagyon valószínű) forgatókönyvét tárja elénk egyszerű, érthető formában. Ezeket a válaszokat nem csak az elefántcsonttoronyban élő tudósoknak, hanem mindenkinek ismernie kell, hogy megérthessük, és méltóképpen csodálhassuk az életet.

 

A könyvet olvasva kristálytisztán rajzolódik ki az olvasó szeme előtt, hogy az élet milyen egyszerű és logikus alapokon szerveződik.  A szerző kézenfekvő magyarázatokkal tud szolgálni az élet kialakulására. A saját szavaival összefoglalva „a megfelelő körülmények között az anyag magától szerveződik élő rendszerekké”.

Stanley Miller 1953-as, híres laborkísérletében [3] bizonyította be, hogy az ősi földi légkörben spontán létrejöhettek aminosavak és egyéb az élethez alapvető szerves molekulák. Azonban ezek csupán az élet „alkatrészeit” jelentik. Hogy az alkotók hogyan állhattak össze egésszé, azt Gánti Tibor a chemoton-elméletben fejti ki.

A chemoton nem egy rovarirtó, hanem a legegyszerűbb olyan rendszer, amely képes az életjelenségek produkálására. Ez a legkisebb élő egység. Egy olyan elméleti szerkezet, amely bemutatja, hogyan lehet különböző kémiai körfolyamatokból egyetlen „önreprodukáló, programvezérelt kémiai szuperrendszert tervezni”, ami magán viseli az élet tulajdonságait. Minimálrendszere az élőnek. Az élet végső elemi egysége. Már semmit nem lehet elvenni belőle anélkül, hogy el ne vesznének ezen tulajdonságai. Az elmélet 1952-ben született meg, számos  magyar kutató dolgozott rajta, és az elmúlt 60 év újabb kutatási eredményei is alátámasztották létjogosultságát. A modell még nem nyerte el végső formáját, folyamatosan bővül, pontosításokon kell még keresztülmennie. 

Habár a könyv kémiáról szól -hiszen az élet kémia- nem szabad megijedni! Nyelvezete egyszerű és áttekinthető ábrái is segítik megérteni az írottakat. Egy helyen ajánlja is az író, hogy az olvasó nyugodtan ugorja át a számára érthetetlen részeket. Előzékenysége nagyvonalú, de véleményem szerint erre nem igazán lesz szükség. 

Ajánlómat a szerző szavaival fejezem be, amelyeket az élet minden területére igaznak vélek:

 „Ami nem működik, nem csinál semmit, az nem él!”

 

Gánti Tibor: Az élet általános elmélete - Műszaki Kiadó 2000

 [1] A könyv elérhető: Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.niif.hu/03200/03287/03287.pdf

[2]Nekrológ: http://www.matud.iif.hu/2009/09jul/18.htm

[3]http://www.origo.hu/tudomany/20081021-miller-elveszett-kiserletei-tobbfele-szerves-molekula-keletkezett-a-lombikban.html